Những đặc điểm của nội dung sẵn sàng cho dịch vụ seo kon tum

Dịch vụ seo kon tum - Website_vuaseo.net

Trước khi bạn xuất bản bài đăng trên blog đó hoặc cập nhật bản sao trang web đó, bạn cần đảm bảo rằng nội dung của bạn đã sẵn sàng cho dịch vụ seo kon tum.

Nội dung sẵn sàng cho SEO sẽ giúp ích – và không ảnh hưởng gì – Xếp hạng trang của bạn. Dưới đây là năm đặc điểm của nội dung sẵn sàng cho dịch vụ seo kon tum mà nội dung của bạn phải có trước khi được xuất bản.

Link web : https://vuaseo.net/blog

 

Chất lượng

  1. nội dung sẵn sàng cho dịch vụ seo kon tum là chất lượng
  2. mật độ từ khóa
  3. nội dung chất lượng

Đặc điểm quan trọng nhất của nội dung sẵn sàng cho SEO là chất lượng – chất lượng cao. Đừng nghe bất cứ ai nói với bạn rằng mật độ từ khóa hay bất cứ điều gì khác là điều quan trọng nhất bạn cần chú ý. Mật độ từ khóa tốt sẽ giúp ích (nhiều hơn về điều đó sau), nhưng chất lượng mới là điều quan trọng nhất. Google không chỉ có thể nhận ra nội dung chất lượng mà còn có thể sử dụng nội dung chất lượng vì người khác muốn đọc nội dung đó. Và những người khác sẽ liên kết đến nội dung của bạn chỉ vì giá trị của nó – không phải vì bạn có mật độ từ khóa tốt hay bất cứ điều gì khác cho vấn đề đó.

Khả năng đọc

  1. Mức độ dễ đọc của nội dung dựa trên phong cách viết
  2. kích thước phông chữ hoặc lỗi chính tả
  3. đánh giá khả năng đọc của một trang

Khả năng đọc đề cập đến mức độ dễ đọc của nội dung dựa trên phong cách viết (chẳng hạn như kích thước phông chữ hoặc lỗi chính tả, mặc dù những điều đó cũng quan trọng). Thực sự có những thuật toán rất phức tạp mà Google sử dụng để đánh giá khả năng đọc của một trang dựa trên các quy mô và phương pháp khoa học khác nhau (chỉ mục và công thức được thiết kế trước Google). Đọc lại nội dung của bạn và xác định mức độ dễ hiểu của công chúng. Bạn có sử dụng nhiều biệt ngữ kỹ thuật hơn những gì mà đối tượng mục tiêu của bạn có thể hiểu mà không cần giải thích không? Thông điệp của bạn có rõ ràng không?.

Mật độ từ khoá

  1. đừng viết nội dung của bạn với mật độ từ khóa cao
  2. Tránh nhồi nhét từ khóa
  3. số lần từ khóa được sử dụng

Mặc dù mật độ từ khóa không quan trọng nhất, nhưng đó là điều cần xem xét. Trước hết, đừng viết nội dung của bạn với mật độ từ khóa cao, nếu không nó sẽ có vẻ không tự nhiên. Google đang để ý đến việc nhồi nhét từ khóa. Thực tiễn tốt nhất là đếm từ khóa của bạn sau khi nội dung của bạn hoàn thành và tìm mật độ theo công thức sau: (số lần từ khóa được sử dụng) / (tổng số từ) x 100. Hầu hết các dịch vụ seo kon tum đề xuất mật độ từ khóa là 1- 3%, mặc dù bạn có thể sẽ không thu hút được sự giám sát của Google nếu mật độ từ khóa của bạn cao hơn một vài điểm.